BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIA OMEGA SECURITY

Jesteśmy profesjonalną agencją ochrony specjalizującą się w zabezpieczeniach imprez masowych, zgodnie z wymogami obowiązujących ustaw. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na usługi związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem mamy przyjemność zaoferować swoim aktualnym i przyszłym klientom system elektronicznego nadzoru imprez. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. (Dz. U. Nr 62 poz.504   z 2009r. z późn. zmianami) precyzuje obowiązki organizatora, który musi spełnić wymogi dotyczące monitorowania przebiegu danej imprezy jak również musi zagwarantować pełną identyfikację wszystkich uczestników tej imprezy. Wychodząc naprzeciw wymogom ustawy, oferujemy usługi, które są niezbędne i pozwalają organizatorowi znacznie ograniczyć wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz istotnie wpływają na zmniejszenie ewentualnej odpowiedzialności karnej organizatora. Dzięki temu OMEGA Security stała się rozpoznawalną marką zarówno na rynku krajowym jak i regionalnym. Istniejące firmy ochrony najczęściej swoje działania sprowadzają tylko do fizycznego zabezpieczenia terenu imprezy masowej. OMEGA SECURITY oferuje kompleksową obsługę imprez masowych, na którą składa się:   - mobilny monitoring CCTV imprez masowych i innych. Na ten system składa się przystosowany samochód, w którym, w zależności od potrzeb i wymagań zamawiającego, zainstalowane mogą być: 2 rejestratory, klawiatura sterująca do kamer obrotowych oraz 3 monitory do podglądu obrazu  z 6 kamer stacjonarnych oraz 2 kamer obrotowych, instalowanych w najbardziej newralgicznych miejscach imprezy. System ten obsługiwany jest przez doświadczonego operatora, który w razie potrzeby ma wsparcie merytoryczne i techniczne zaprzyjaźnionej firmy specjalizującej się w monitoringu CCTV. (*) Zakończyliśmy prace adaptacyjne i testowe, mające na celu wyeliminowanie przesyłu sygnału wizyjnego za pomocą złączy kablowych (antenowych i "po skrętce"), na rzecz transmisji radiowej W przypadku dostępu do pomieszczenia znajdującego się na terenie imprezy lub w bezpośredniej bliskości, system ten może pracować jako monitoring stacjonarny. Fizyczna obserwacja danego terenu przez pracowników ochrony jest często rozwiązaniem nieekonomicznym . Zastosowanie monitoringu wizyjnego ma dodatkowy atut, którym jest rejestrowanie na nośnikach magnetycznych przebiegu imprezy i zdarzeń dzięki czemu możemy odtworzyć przebieg zabezpieczenia i dokonać ewentualnej identyfikacji sprawców wykroczeń / przestępstw.   - System Identyfikacji Uczestnika Imprezy (Kibica). Składa się z jednego, do czterech przenośnych, współpracujących ze sobą oraz serwerem bazy danych (opcjonalnie), bezprzewodowych (WiFi, GSM, GPRS), z wbudowaną pamięcią własną 16GB, czytników z oprogramowaniem licencyjnym. Służy on do weryfikowania uprawnień wstępu i przebywania na terenie imprezy. Dodatkowo czytniki te mogą gromadzić na potrzeby organizatora dane identyfikacyjne uczestników imprezy. System identyfikacji kibica/uczestnika imprezy masowej czyli zbieranie i gromadzenie danych należy do ustawowych obowiązków organizatorów imprez masowych. Organizatorów często nie stać na inwestycję w tym zakresie. Alternatywnie stosuje ręczne zapisywanie niezbędnych danych osobowych i tworzy tzw. listy uczestników. Jest to rozwiązanie archaiczne, czasochłonne i czasami niepotrzebnie wzbudzające agresywne zachowania. Nasz system wspierany i nadzorowany jest przez zaprzyjaźnioną firmę, specjalizującą się w montażu i eksploatacji systemów identyfikacji na stadionach piłkarskich, halach-arenach, itp. - standardowe zabezpieczenie imprez przy pomocy pracowników służby ochrony. Nad prawidłowym zabezpieczeniem każdej imprezy, tzw. nadzór koncesyjny, sprawuje osoba z kadry zarządzającej, posiadająca duże doświadczenie w zabezpieczaniu imprez, licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia oraz uprawnienia kierownika bezpieczeństwa imprez masowych. W zależności od potrzeb organizatora i charakteru imprezy, do zabezpieczenia zostają skierowani pracownicy posiadający odpowiednie, wymagane doświadczenia zawodowe. Wszyscy pracownicy służby informacyjno/porządkowej posiadają zaświadczenia dopuszczające do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych, tzw. „masówki” – zgodnie z wymogami UoBIM. 95 % pracowników, biorący udział w zabezpieczaniu imprez masowych odbyło szkolenie, organizowane przez własny ośrodek szkoleniowy, i legitymuje się certyfikatem  STEWARDA, zgodnego z wymogami programu  „Stewarding – Najwyższa Jakość Organizacji Imprez” W standardowy skład ochrony wchodzi minimum 20% pracowników służby porządkowej oraz pracownicy służby informacyjnej. Na życzenie organizatora, dedykujemy odpowiednio dobranych pracowników do zabezpieczania i obsługi wydzielonych stref: dzieci, VIP, wykonawców, parkingów itp. W sytuacjach tego wymagających (rozpoznanie własne, informacje lub sugestie organizatora, państwowych  służb porządku publicznego i innych) możemy oddać do dyspozycji własnych ratowników medycznych, pracowników zabezpieczenia p.poż. oraz grupę wsparcia wyposażoną w środki ochrony osobistej i środki przymusu bezpośredniego. - monitoring wizyjny CCTV, wsparty pracownikami służby informacyjno/porządkowej - standardowe zabezpieczenie pracownikami ochrony, wsparte monitoringiem wizyjnym