BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIA OMEGA SECURITY

Koncepcja elastycznego mobilnego systemu dostępowego

                System dostępowy z samej definicji wiąże się z rozstrzygnięciem uprawnień do przejścia (przebywania) osób w zdefiniowanej strefie.  Na obiektach piłkarskich stosowane są rozwiązania stacjonarne powiązane z kołowrotami (wysokimi i niskimi). Systemy takie są sztywno przypisane do architektury stadionu – układu sektorów etc. Dodatkowo stosowanie wielu przegrodzeń potęguje niebezpieczeństwo dla widzów w przypadku koniecznej ewakuacji, gdyż wszelkie zabezpieczenia mechaniczne mogą być swoistą pułapką w przypadku ewakuacji. Dodatkowo nie wyglądają one elegancko w strefach VIP, prasowych etc. Poważnym minusem dużych systemów dostępowych jest ich mała elastyczność konfiguracyjna, zazwyczaj nie zapewniają one także pełnej funkcji identyfikacyjnej bo oparte są o kontrolę wydanych identyfikatorów (bilety, karty etc.) Stawia to dodatkowe wymagania wobec służb ochrony, które zobowiązane są do kontroli dokumentów tożsamości. Stacjonarne systemy dostępowe nie spełniają swej roli w strefach o szczególnej uwadze czyli sektor gości, sektory VIP, trybuna prasowa, strefy szczególnego nadzoru na stadionie.

        Od wielu lat pilącym problemem było przyjmowanie kibiców gości. Problem ten stał się wiodący po nowelizacji ustawy o BIM a jednocześnie po budowie nowych stadionów, gdzie sektory gości maja pojemność ponad 2000 miejsc.

Został opracowany system oparty na czytnikach mobilnych i opcjonalnym monitoringiem mobilnym stref szczególnie zagrożonych. System mobilny może być podłączony do systemu stacjonarnego i wymieniać z nim dane – może także w pełni pracować autonomicznie (miejsca niedostępne, brak sieci etc). System :

·         potwierdza uprawnienia do przebywania w strefie (bądź je wyklucza)

·         identyfikuje osoby

·          zawiera dane o zakazach stadionowych

·          zbiera dane do bazy o wejściach (wejście, data, dane osoby, godzina, minuta, sekunda) autoryzowanych i nieautoryzowanych

·         współpracuje z większością dokumentów tożsamości (dowody, paszporty etc)

·         współpracuje z kartami MIFARE, kartami magnetycznymi

Elastyczność systemu pozwala na:

·        szybkie wpuszczenie osób uprawnionych do wejścia a także zebranie danych osób, które nabyły uprawnienia „w ostatniej chwili” poprzez decyzję osób do tego uprawnionych.

·        System pozwala także na obsługę stref wrażliwych na obiekcie takich jak trybuna prasowa, loże VIP, konferencja prasowa. Dzisiaj strefy te kontrolowane są pobieżnie poprzez system biletowy, zaproszeń, akredytacji, opasek ale bez jednoznacznej identyfikacji osób.

·        System mobilny może być używany tylko podczas eventów, konfigurowany dowolnie do potrzeb (do konkretnych przejść)i może obsługiwać wiele zaawansowanych potrzeb.

·        Położenie nacisku na obsługę w pierwszej kolejności dokumentów tożsamości daje jednoznaczną odpowiedź  kto przebywa(ł)w danej strefie.

·        Czytniki mogą pracować w izolacji, w grupach P2P, w oparciu o lokalne centrum zarządzania (np. laptop), bądź być częścią większych systemów dostępowych.

Oczywistym jest, że możliwości użycia determinuje oprogramowanie i zestaw możliwości sprzętowych zawartych w wyposażeniu czytnika.W obecnym stosowanym systemie używane są wysoce zaawansowane technologicznie czytniki z własnym systemem operacyjnym Windows Mobile.

Oznacza to szeroką gamę konfiguracji czytnika i jego możliwości komunikacyjnej z sieciami telekomunikacyjnymi oraz  IT. Może on nawet służyć jako telefon komórkowy z wykorzystaniem łączy GPRS do przesyłania danych.

System używany jest m.in.:

  • do obsługi stref VIP i trybuny prasowej w jednym z klubów Ekstraklasy
  • do przyjmowania kibiców gości na trzech nowo wybudowanych  stadionach piłkarskich
  • do wydawania imiennych zaproszeń w trakcie zabezpieczania niektórych imprez masowych

1. Praca z programem

Program może pracować w dwóch trybach: Reader oraz Identify.

 Tryb Reader:

Program zapamiętuje jedynie odczytane informacje z dokumentów posiadających MRZ (dowody osobiste) oraz  kart magnetycznych, kart chipowych i kart RFID (również paszporty biometryczne) Informacje te są zapisywane do odpowiedniego pliku znajdującego się w katalogu. W pliku również zapisywana jest dokładna data i godzina odczytania kodu.

Tryb Identify:

Program poza zapamiętywaniem informacji jak w przypadku trybu Reader, porównuję odczytane informacje z danymi zapisanymi w pliku i jeśli odnajdzie pasujący rekord to informuje obsługę, że dana osoba ma uprawnienia do wejścia na dany teren i wyświetla dostępne informacje na ekranie. W przypadku nie odnalezienia pasującego rekordu, informuje obsługę, że dana osoba nie ma uprawnień do wejścia na dany teren, jednocześnie zapisując  dane osobowe tej osoby w pliku (patrz: Tryb Reader).

Najważniejszą cechą tych terminali jest brak ograniczenia terenu pracy, gdyż nie są połączone ze sobą za pomocą okablowania lecz komunikacja zachowana jest dzięki sieciom telemetrycznym (WIFI, GPRS lub GSM),  dzięki czemu nie ma potrzeby inwestowania w okablowanie informatyczne lub pracują jako jednostki autonomiczne.

Dzięki temu rozwiązaniu pracownik ochrony może w każdym miejscu i w każdym czasie trwania imprezy zweryfikować uprawnienia danego uczestnika.

W przypadku próby siłowego wtargnięcia uczestników na teren chronionej imprezy (np. kibiców na mecz piłkarski), to rozwiązanie pozwala na bezpieczne oddalenie się pracownika ochrony, obsługującego ten terminal, w bezpieczne miejsce a co za tym idzie, uchronienie tego terminala przed zniszczeniem, kradzieżą lub przejęciem, zawartych w nim, danych osobowych.

                                Zastosowanie elastycznego mobilnego systemu dostępowego

W związku z wdrożeniem i pozytywnym przetestowaniu  autorskiego systemu identyfikacji kibiców gości, na podstawie dowodu osobistego, zastępujemy czasochłonne sprawdzanie każdego kibica gości na papierowej liście wyjazdowej i ręcznego zaznaczania faktu wejścia danego kibica na stadion (brak jest informacji, o której godzinie dany kibic pojawił się na trybunie), co niejednokrotnie jest powodem zirytowania tych kibiców i czasami kończy się zakłóceniem porządku prawnego, które negatywnie wpływa na postrzeganie i PR danego klubu gospodarzy.

Często, kluby piłkarskie wysyłają pulę biletów zgodną z 5% pojemnością swojego obiektu, pomimo wiedzy o dużo większym zainteresowaniu kibiców drużyny gości danym meczem oraz technicznych możliwościach przyjęcia większej rzeszy kibiców gości na swoim obiekcie, co w wymierny sposób może przełożyć się na pozytywny PR klubu gospodarza oraz wynik finansowy danego meczu.

Niestety, obawa o zalecany przez PZPN i Ekstraklasę czas przyjęcia dużej liczby kibiców gości, skutecznie hamuje podjęcie decyzji o wysłaniu większej puli biletów.

Dzięki naszemu systemowi weryfikacji tożsamości – zgodnej z listą wyjazdową, pobiliśmy swoisty rekord czasu przyjmowania dużej liczby kibiców gości na obiekt:

 

 mecz Śląsk Wrocław & Widzew Łódź             1'300 kibiców,             czas wejścia 50 minut

mecz Śląsk Wrocław & Górnik Zabrze          1'500 kibiców             czas wejścia 64 minuty

mecz Wisła Kraków & Legia Warszawa        2'000 kibiców             czas wejścia 90 minut

mecz Legia Warszawa & Lech Poznań         2’100 kibiców             czas wejścia 90 minut            

Autorski system identyfikacji kibiców, jest autonomicznym, mobilnym systemem, w związku z czym nie ma potrzeby dokonywania żadnych nakładów finansowych związanych ze zmianą lub rozbudową infrastruktury technicznej i telemetrycznej. Jedynym wymogiem jest dostarczenie na min. 12 godzin przed rozpoczęciem meczu listy kibiców gości, zawierającej dane - zgodnie z wymogiem ustawowym, w celu zaimplementowania jej do mobilnego terminala.

Powyższą usługę realizujemy w 2 opcjach:

Weryfikacja kibiców gości

W zależności od ilości spodziewanych kibiców gości, pracujemy na jednym/dwóch  terminalach, przy obsadzie 3 - 5 pracowników. Odpowiadamy tylko za prawidłową i szybką  weryfikację tożsamości tych kibiców.

Na powyższe rozwiązanie zdecydował się klub Legia Warszawa

 Kompleksowa ochrona trybuny gości (*)

Przejmujemy do ochrony, od macierzystej firmy która aktualnie zabezpiecza stadion (jesteśmy ich podwykonawcą)  część lub całość infrastruktury trybuny gości. Do naszych zadań i odpowiedzialności należy; weryfikacja tożsamości kibiców, sprawdzenie odzieży wierzchniej, bagażu podręcznego oraz wnoszonych opraw. W rozszerzonym wariancie, odpowiadamy również za zabezpieczenie buforów tej trybuny, nadzorowanie bezpiecznego i bezkonfliktowego wejścia, przebywania i opuszczenia obiektu przez gości.

Na powyższe rozwiązanie zdecydowały się kluby Śląska Wrocław i Wisły Kraków.

 

Pod koniec poprzedniej rundy rozpoczęliśmy  pracę nad programem do weryfikacją osób nie posiadających dokumentów z MRZ (osoby małoletnie, osoby z zagranicy, osoby bez dowodu osobistego). Założeniem jest zastąpienie list papierowych dla tych osób, wykazami elektronicznymi, na bazie tabletów, gdyż szukanie danej osoby na liście papierowej, w przypadku dużej liczby gości jest dalej czasochłonne i stresogenne dla organizatora i kibiców gości.

Próby  na stadionie Śląska Wrocław z kibicami Lecha Poznań i Legii Warszawa z kibicami Górnika Zabrze pokazały, że taka zamiana jest realna (średni czas weryfikacji małolata/osoby bez dokumentu z MRZ wyniósł ok. 10 sekund). Dzięki wykorzystaniu tabletu, czas wprowadzenia nowej osoby na listę gości wyniósł ok. 20 sekund (nazwisko, imię, PESEL + ewentualnie zdjęcie).

Od tej rundy, oprócz terminali posługujemy się również tabletami w konfiguracji 1 terminal + 1 tablet.